Výkup a komis

Novinkou v našej pôsobnosti je aj výkup jazdených vozidiel a aj komis. Stačí kontaktovať nášho odhadcu mailom, ktorý je uvedený v kontakte. Do mailu je potrebné zadať aspoň minimálnu konfiguráciu predávaného vozidla:

  • Značka, model, typ, verzia, rok výroby, km, farba, motorizácia, prevodovka, doplnkové resp. príplatkové parametre...)
  • E-mail na ktorý Vám zašleme cenovú kalkuláciu
  • Telefonický kontakt a kontraktné údaje
  • Minimálnu požadovanú cenu

V prípade záujmu bude samozrejme nasledovať osobná prehliadka vozidla, vyskúšanie jazdných a motorických vlastností, kontrola optického a celkového technického stavu vozidla ako i dokumentov, kľúčov a príslušenstva.

Pri výkupe a komise máte na výber viacero možností

  • Bleskový výkup vozidiel v hotovosti resp. prevodom na účet predavajúceho
  • Kombi - komis automobilu
  • Komis automobilu
  • Internetový komis

Bleskový výkup


Pri tomto type výkupu ide o okamžité vyplatenie dohodnutej sumy predavajúcemu za automobil. Po kontrole všetkých parametrov daného vozidla a vzájomnej dohode predavajúceho ako i kupujúceho bude predavajúcemu vyplatená plná dohodnutá suma za automobil.

Kombi - Komis

Tento spôsob výkupu kombinuje vlastnosti bleskového výkupu ako i klasického komisu. Po tom, ako sa obe strany dohodnú na požadovanej sume za konkrétny automobil, kupujúci vyplatí predavajúcemu čast hodnoty vozidla okamžite a zvyšnú časť po tom, ako sa automobil predá ďalšej (tretej) osobe. Hlavnou výhodou je fakt, že klient má časť penazí okamžite a zároveň dostáva vyššiu celkovú hodnotu za vozidlo ako pri bleskovom výkupe.

Komis automobilu

Klasický spôsob komisu vozidla. Po dohodnutej, resp. požadovanej cene predavajúcim sa toto vozidlo umiestni v predajných priestoroch sprostredkovateľa, teda AutoPlaza. Vozidlo bude dočasne v správe sprostredkovateľa, ktorý vykoná všetky potrebné úkony potrebné na predaj vozidla.
Predávajúci vypláca sprostredkovateľovy len náklady na prípravu vozidla na predaj + províziu za predaj dohodnutú vopred.

Internetový komis

Nový a veľmi efektívny spôsob predaja automobilov, ktorý je v súčasnosti preferofaný takmer vo všetkých odvetviach obchodu z hľadiska optimalizácie nákladov a výnosov. Tento spôsob predaja prináša predavajúcemu najvyššiu možnú finančnú odmenu za predávané vozidlo, nakoľko sú vylúčené náklady spojené s prípravou a sprostredkovaním predaja vozidla. Predavajúci prinesie automobil na dohodnuté miesto, spolu so zamestnancom AutoPlaza si automobil nafotia, nacenia a následne po vzájomnej dohode bude auto inzerované na všetkých najväčších inzertných slovenských auto portáloch. Po samotnej realizácii predaja vyplatí predavajúci len províziu pre sprostredkovateľa. Výhodou je fakt, že automobil má v užívaní predavajúci až do samotného predaja a bude mu vyplatená najvyššia možná finančná hodnota za automobil.